Przegląd       Twój partner       Wsparcie dla Ciebie       Miejsce dla Ciebie       Rozwój miasta       Sprawy regionalne      
Lokalizacja Spremberg
Profil Regionalnego Inkubatora Wzrostu Gospodarczego RWK Spremberg
Przemysł i Gospodarka
Nauka, badania i innowacje
Lokalizacja usług
„Perła Łużyc“ jako centrum przemysłowe i gospodarcze

Miasto znaczące pod względem gospodarczym i położone w uroczym krajobrazie? Atrakcyjne przemysłowo i równocześnie przyjazne rodzinie? Spremberg taki właśnie jest.

Historycznie ciekawe i zielone miasto - zwane również „Perłą Łużyc“ leży na malowniczych pod względem krajobrazowym terenie Łużyc. Szlaki rowerowe i kajakowe zapraszają do odkryć, odpoczynku i kontemplacji. Tu można jeszcze czasami zetknąć się z żywą kulturą i językiem mniejszości serbołużyckiej – zjawiskiem unikalnym w Niemczech. W 2009 r. Spremberg został wyróżniony tytułem „Gmina przyjazna rodzinie“ – dzięki różnorodnym ofertom socjalnym i atrakcyjnej ofercie mieszkaniowej. Regionalny Inkubator Wzrostu Gospodarczego jest lokalizacją, która od wielu dziesięcioleci cieszy się szczególną renomą i akceptacją w sferach przemysłowych.

Ta tradycja bazuje na korzystnym położeniu geograficznym na południu Brandenburgii pomiędzy Berlinem a Dreznem, licznych zasobach naturalnych regionu i wielu przedsiębiorczych inicjatywach mieszkańców.
Ramowe warunki gospodarcze są doskonałe. Przedsiębiorstwa odnoszą korzyści z maksymalnego wsparcia ze strony władz Brandenburgii, a koszty produkcji są niskie. Park Przemysłowy Schwarze Pumpe oferuje kompleksową infrastrukturę w korzystnej cenie, co w skali Niemiec jest coraz rzadsze.
Na około 820 ha powstało tam 80 przedsiębiorstw z 4.200 zatrudnionymi i wzrost ten utrzymuje się. W latach 90. w Schwarze Pumpe powstała najbardziej nowoczesna elektrownia węgla brunatnego Europy. We wrześniu 2008 r. uruchomiony został pierwszy na świecie zakład doświadczalny Oxyfuel do ekologicznego wytwarzania prądu z węgla brunatnego. Nowoczesne zakłady do produkcji krzemu i monosilanu dały możliwość do wytwarzania elementów fotowoltaicznych. Miasto Spremberg również w przyszłości pozostanie centrum gospodarki energetycznej. Planowane zagospodarowanie złóż łupka miedziowego w okolicy Sprembergu oznacza rozwój w regionie górnictwa miedzi wraz z zakładami do jej późniejszej obróbki. Ta wielka inwestycja będzie miała od 2017 r. istotny strukturalny wpływ na region.
Deutsch
Russisch
Polnisch
Englisch

Video: Wachstumskern Spremberg
Stopka redakcyjna
Aktualności
Strona główna
Dieses Webprojekt wurde realisiert mit 3X CMS von 3X Software Spremberg.
ASG Spremberg GmbH