Przegląd       Twój partner       Wsparcie dla Ciebie       Miejsce dla Ciebie       Rozwój miasta       Sprawy regionalne      
Branże kluczowe
Ekonomiczne mocne strony
Park Przemysłowy Schwarze Pumpe
Obszary przemysłowe i gospodarcze
Informacje ogólne

Regionalny Inkubator Wzrostu Gospodarczego Spremberg jest zlokalizowany się na południu powiatu Sprewa-Nysa i należy do aglomeracji przemysłowych położonych na terenie Brandenburgii.

Struktura regionu jako lokalizacji przemysłu o bogatej tradycji jest zdominowana przez górnictwo węgla brunatnego i gospodarkę energetyczną. Bogate złoża węgla brunatnego i znajdujących się płytko pod powierzchnią surowców tworzą dobre warunki do ich dalszej obróbki.

Elektrownia węgla brunatnego nowej generacji z dwoma blokami 800 MW jest podstawą stabilnego zaopatrzenia w energię.

W 2008 r. w Parku Przemysłowym Schwarze Pumpe wzniesiono pierwszy na świecie pilotażowy zakład sekwestracji CO2. Węgiel brunatny również w przyszłości będzie znaczącym czynnikiem gospodarczym.

Obok gospodarki energetycznej do kluczowych branż Regionalnego Inkubatora Wzrostu Gospodarczego RWK Spremberg należy przemysł papierniczy, chemiczny i tworzyw sztucznych. Obecnie prowadzone są badania przygotowujące do przyszłego wydobywania rudy miedzi. To otwiera nowe perspektywy.

Do znaczących branż w Regionalnym Inkubatorze Wzrostu Gospodarczego należą ponadto:

 • przemysł energetyczny
 • przemysł papierniczy
 • produkcja krzemu
 • przemysł tekstylny
 • przemysł chemiczny
 • obróbka tworzyw sztucznych, stalowe odlewy precyzyjne i zakłady przetopu metali, budowa maszyn, konstrukcje stalowe
 • produkcja szczotek technicznych
 • przemysł budowlany
 • obróbka drewna
 • przedsiębiorstwa transportowe
 • przemysł spożywczy
 • obróbka szkła

Dostępne surowce i materiały obejmują przede wszystkim:

 • surowy węgiel brunatny
 • łupek miedziowy, ruda miedzi i inne materiały towarzyszące (ołów, cynk, srebro, złoto), ziemie rzadkie
 • piaski, żwir, glinki
 • drewno włącznie ze zrębkami
 • metanol, formaldehyd
 • surowce rolnicze, rośliny włókniste (konopie, len) i rzepak
 • dekoracyjne i techniczne warstwowe materiały prasowane
 • powierzchnie tekstylne włącznie z włóknami z konopi wzgl. lnu

Obejrzyj zakładu elektrowni Schwarze Pumpe

Deutsch
Russisch
Polnisch
Englisch

Video: Wachstumskern Spremberg
Stopka redakcyjna
Aktualności
Strona główna
Dieses Webprojekt wurde realisiert mit 3X CMS von 3X Software Spremberg.
ASG Spremberg GmbH