Przegląd       Twój partner       Wsparcie dla Ciebie       Miejsce dla Ciebie       Rozwój miasta       Sprawy regionalne      
Znaczenie Regionalnego Inkubatora Wzrostu Gospodarczego RWK Spremberg dla regionu

Regionalny Inkubator Wzrostu Gospodarczego RWK Spremberg zwłaszcza w relacji do wielkości miasta wykazuje wysoki poziom aktywności w znaczących obszarach działalności. Wyraźna jest tu także jego rola w charakterze silnego miasta średniej wielkości na południowej granicy Brandenburgii (²):

Umowy o kooperacji z następującymi podmiotami:

 • Powiat Spree-Neiße
 • Gminą Döbern-Land
 • Gminą Spreetal w Republice Saksońskiej odnośnie finansowania przedsięwzięć infrastrukturalnych.

Sprawy socjalne / mieszkaniowe:

 • Przesiedlenie mieszkańców miejscowości Neu-Haidemühl.
 • Urządzenie sceny letniej w Sprembergu.

Oświata / sport:

 • Kooperacja z gminą Döbern-Land w celu promocji i finansowania małych miejscowości w Brandenburgii.

Kultura / turystyka:

 • Projekt rozwijania turystyki wodnej po rzece Sprewie od granicy Brandenburgii do zapory Spremberg.
 • Zagospodarowanie terenów zewnętrznych na nabrzeżu zapory Spremberg dla gminy Neuhausen.
 • Ścieżki do jazdy konnej i bryczką na terenach Hochkippe Spremberg.
 • Trasy Motocross i Enduro.
 • Pieszy szlak turystyczny na terenach Hochkippe Spremberg.
 • Rozwój parku regionalnego między miastami i gminami Altdöbern-Welzow-Drebkau-Döbern.

Handel, usługi i rzemiosło:

 • City-Werbe-Ring.

Logistyka / komunikacja:

Zatrudnienie:

 • Wspólny udział w targach w celu wypromowania razem z miastem Cottbus dostępnych powierzchni przemysłowych.
 • Zapewnienie fachowej siły roboczej z regionu dla przedsiębiorstw Regionalnego Inkubatora Wzrostu Gospodarczego RWK Spremberg.

Inne linki:

²) Regionomica, 2. Sprawozdanie okresowe, opinia eksperta „Ewaluacja wyników nowego ukierunkowania polityki promocji i wsparcia na Regionalne Inkubatory Wzrostu Gospodarczego (RWK), wykonana na zlecenie kancelarii państwowej rządu Brandenburgii, stan: 23 lipca 2010.

na początek stronyPodgląd wydruku
Deutsch
Russisch
Polnisch
Englisch

Video: Wachstumskern Spremberg
Stopka redakcyjna
Aktualności
Strona główna
Dieses Webprojekt wurde realisiert mit 3X CMS von 3X Software Spremberg.
ASG Spremberg GmbH